Sångcoaching

Vad är det?
Det innebär att jag agerar tolk mellan musiker/musikansvarig och skådespelare vid teateruppsättningar med sång/musikinslag. Min förmåga att få skådespelare och musiker att förstå varandra är dokumenterat unik.
 

För att optimera den musikaliska gestaltningen tillsammans med skådespelargestaltningen har det visat sig att min coaching är kreativt stimulerande för ensemblen och med starka konstnärliga vinster för helheten. Jag har egen praktisk erfarenhet av både scenisk och musikalisk gestaltning och känner bägge områdenas terminologi och outtalade regler väl.

Jag arbetar helst tillsammans med eventuell musikansvarig och regissör när det gäller sångcoaching men det funkar själv också.

Inga problem om ensemblen har olika musikalisk förförståelse.

 

Exempel på sångcoach-uppdrag från senaste tiden:

2015

Släpp fångarne loss det är vår, regi Kajsa Isaksson, musikansvarig Andreas Kullberg Västmanlands Teater

2014

Happy End, regi Carolina Frände, musikansvarig Fredrik Hermansson 

Stockholms Stadsteater

2013

Tills döden skiljer oss, regi Moqi Simon Trolin , musikansvarig Andreas Kullberg

Västmanlands Teater

 

Workshop


Sångworkshop 2013 med delar av ensemblen i Sensommarnattsdröm, regi Ella Rudfeldt 

 

Jag arbetar gärna med utveckling av både sångteknik och sångsjälvförtroende i workshopform.

Ett bra sätt att stärka en ensemble inför en produktion eller säsong. 

En sådan workshop kan vara allt mellan en halvdag till en vecka. 

Jag har också gärna workshop med publiken i samband med min Teaterkonsert.

 

Exempel på workshopuppdrag:

2012-13

Säsongsuppstart, 1 veckas workshop

Kronobergs och Blekinge Länsteater

2006- 2015

Återkommande sånggestaltningskurser

Teateralliansen Stockholm

 

Priser:

Halvdag(3 tim) 3000 kronor, inkl soc avgift

Heldag  (6 tim ) 5000 kronor, inkl soc avgift

På faktura plus resa och ev. övernattning

 

Fler dagar ger alltid mängdrabatt.

Dessa priser gäller både sångcoaching och workshop.