Sångcoaching

Vad är det?
Det innebär att jag agerar tolk mellan musiker/musikansvarig och skådespelare vid teateruppsättningar med sång/musikinslag. Min förmåga att få skådespelare och musiker att förstå varandra är dokumenterat unik.
 

För att optimera den musikaliska gestaltningen tillsammans med skådespelargestaltningen har det visat sig att min coaching är kreativt stimulerande för ensemblen och med starka konstnärliga vinster för helheten. Jag har egen praktisk erfarenhet av både scenisk och musikalisk gestaltning och känner bägge områdenas terminologi och outtalade regler väl.

Jag arbetar helst tillsammans med eventuell musikansvarig och regissör när det gäller sångcoaching men det funkar själv också.

Inga problem om ensemblen har olika musikalisk förförståelse.

 

Exempel på sångcoach-uppdrag från senaste tiden:

2018 -2019

Diverse coaching på bland andra Sörmlands musik och teater i Eskilstuna,  4:e teatern i Västerås

2017

Norrtullsligan, Stadsteatern Skärholmen

2013-2015

Happy End, Stockholms Stadsteater

Tills döden skiljer oss och Släpp fångarne loss det är vår på Västmanlands Teater

Alice i underlandet, Gävle folkteater

 

 

Workshop

 

 

Jag arbetar gärna med utveckling av både sångteknik och sångsjälvförtroende i workshopform.

Ett bra sätt att stärka en ensemble inför en produktion eller säsong. 

En sådan workshop kan vara allt mellan en halvdag till en vecka. 

Jag har också gärna workshop med publiken i samband med min Teaterkonsert.

 

Exempel på workshopuppdrag:

2006- 2020

Återkommande sånggestaltningskurser

Teateralliansen Stockholm

2019 -2020

Sånggestaltningsworkshop 

Kulturakademin, Göteborg

2015-2019

Sånggestaltningsworkshop

Dansalliansen Stockholm

 

 

Priser:

Halvdag(3 tim) 4500 kronor plus moms

Heldag  (6 tim ) 6500 kronor plus moms

På faktura plus resa och ev. övernattning

 

Fler dagar ger alltid mängdrabatt.

Dessa priser gäller både sångcoaching och workshop.