Mer om mig

Jag är sångare, musiker och pedagog sedan slutet av 1970-talet och har mest arbetat som sångare inom musikgenrer där improvisation ingår som ett huvudsakligt begrepp såsom jazz och fri improvisation. Dessutom med mer textbaserad musik som litterär visa, cabaret och även medverkat som sjungande skådespelare i ett flertal uppsättningar på 1980 och 90-talen. Modet att sjunga har alltid funnits hos mig. Jag kände, redan som väldigt ung, mig som mest levande när jag sjöng och det gör jag fortfarande. Det fanns egentligen inga alternativa yrkesval. 

Jag undervisar i ämnet sång/sånggestaltning på Stockholms Dramatiska Högskola på SKH, där jag har ett lektorat i Sånggestaltning. Har dessutom undervisat i ämnet sång och sångdidaktik som lektor i Musikalisk gestaltning 1995-2020 på Musikhögskolan vid Örebro Universitet . Genom åren har jag också lett oräkneliga kurser i improvisation och sånggestaltning både i Sverige och internationellt. 

Min pedagogiska grundsyn baseras på en djup och äkta respekt för att människor är olika och att alla är bra på något och att pedagogens huvudsakliga uppgift är att hjälpa studenten/eleven att se sina styrkor och via dem utmana sina svårigheter och därmed finna ett mänskligt och kunskapsmässigt växande.

 
Kulturakademin i Göteborg spelade 2019 in fyra små filmer där jag förklarar mig närmare:

https://youtu.be/qgjKQrgL0o0

https://youtu.be/l2vcqaClw-A

https://youtu.be/OO-v7--wOtU


https://youtu.be/Nmf2V55mlgw

 

Konstnärlig verksamhet

Under 1980 och 1990 talen arbetade jag som sjungande skådespelare på Riksteatern, Orionteatern samt i olika turnerande fria teatergrupper.  Som vis och jazzsångare på turnéer och festivaler både internationellt och hemma i Sverige, men framförallt som sångare inom den experimentella jazzen. Mest inom det som kallas friform, en musikstil inom jazzen med  betoning på improvisation och en dekonstruktion av tidigare jazzstilar. För detta förärades jag Jan Johanssonstipendiet 1991 med motiveringen  ”För sin uttrycksfulla sång och för sin djärva och fria attityd till musikaliska traditioner”.  Två sångare har förärats detta stipendium. Monica Zetterlund och jag vilket gör mig outsägligt stolt. 

Jag har gett ut tre CD i eget namn samt medverkat på ett flertal utgivningar med andra artister/musiker, medverkat i radio och TV i Sverige och internationellt. 

Jag trivs i det okända, letar ständigt nya utmaningar och är nyfiken in i döden. Det är min största drivkraft både konstnärligt och pedagogiskt.

Jag har ofta uppdrag som sångcoach på teatrar runt om i landet där textgestaltning möter musikalisk gestaltning i olika produktioner och då talar jag inte om musikaler, utan talteater med sånger integrerade i berättelsen. Det arbetet innebär ofta att jag agerar tolk mellan musiker och skådespelare eftersom jag har egen praktisk erfarenhet av bägge gestaltningsområdena och känner bägge områdenas terminologi och outtalade regler. Dessa uppdrag är spännande och jag tror att det är en av orsakerna till min övertygelse om att dessa två gestaltningsformer behöver varandra för att verkligen beröra publiken. 

Ädla känslor föds och människan med sina berättelser om livets alla olika skiftningar, träder fram i sin renaste form.